Zande, Yvette van der, Zachariasse, Fiona, Deenik, Roosmarij, Doomernik, Ellen