LUIJK, Madelon van

Bruiden van Christus

, ,

De tweede religieuze vrouwenbeweging in Leiden en Zwolle, 1380-1580.
Met ‘Bruiden van Christus’ worden vrouwen aangeduid die binnen de Rooms-Katholieke Kerk een geestelijk verbond van devotie en toewijding aangaan met Christus, uitgedrukt in zuiverheid, armoede en gehoorzaamheid. In het gewone taalgebruik heten ze vrouwelijke religieuzen, ook wel zusters of nonnen. In dit proefschrift beschrijft historica Van Luijk de zogeheten tweede religieuze vrouwenbeweging die zij plaatst in de periode 1380-1580. Basis voor haar studie is het grote aantal kloostervestigingen, dat zich speciaal voor vrouwen in die jaren ontwikkelt, met name in de Noordelijke Nederlanden. De eerste stichtingsgolf had in de twaalfde en dertiende eeuw veel vrouwen in de Zuidelijke Nederlanden naar welhaast ontelbare kloostergemeenschappen getrokken. De auteur vraagt: door wie en waarom werden de gemeenschappen gesticht, hoe functioneerden ze, hoe kwamen de vrouwen tot deelname, hoe vulden zij hun gemeenschappelijke leven in en welke rol speelde de devotie? Ook onderzocht ze onder meer de gebouwencomplexen en de economische situatie van de huizen, evenals de relaties van de conventen met de wereld daarbuiten: de stedelijke omgeving, het wereldlijk en kerkelijk gezag. Daarbij focust ze op Leiden en Zwolle. Het boek besluit met diverse bijlagen en een register.

Ton Smits

24.50

Uitverkocht

Walburg Pers

2004, softcover, 448pp, fraai exemplaar, 24x17cm