Spijker, I.

De historie vanden vier Heemskinderen

,

Nieuwe uitgave van het 16e-eeuwse relaas van de strijd van de Vier Heemskinderen en hun paard Beiaard tegen koning Karel die een onverzoenlijke wrok tegen hen koestert. De auteur, in 1990 gepromoveerd op een studie over Renout van Montalbaen, geeft in deze editie een van vele woordverklaringen voorziene kritische uitgave van de in 1508 te Leiden verschenen tekst, gedrukt door Jan Seversoen, met de 24 oorspronkelijke houtsneden. In het nawoord worden achtereenvolgens de literaire traditie behandeld, alsmede de tekst (inhoud, personages, tekstvorm en tekstpresentatie), de drukker, de lezers, de overlevering en receptie (latere drukken, bewerkingen, navertellingen en literaire verwijzingen, buitentekstueel voortleven) en literatuurverwijzingen bij het voorgaande. Dan volgen verklarende aantekeningen, een bibliografie en ten slotte aanwijzingen bij het lezen van Middelnederlands. Deze uitgave voldoet geheel aan de doelstelling van de Deltareeks: de belangrijkste werken uit de lage-landse-literatuur opnieuw te doen verschijnen in mooi verzorgde, gebonden uitgaven. De Deltareeks is bestemd “voor lezers met een brede literaire belangstelling”, waarmee in feite neerlandici bedoeld zullen zijn. Wie het gelezen en bestudeerd heeft, weet van de vier Heemskinderen inderdaad alles.

(Biblion recensie, Dr. R.L.J. Bromberg)

18.00

Op voorraad

Bert Bakker

2005, linnen gebonden met stofomslag, 398pp, fraai exemplaar, 24.5x17cm