BOOGMAN, J.C.

Geschiedenis van Doetinchem

,

Dit boek kan beschouwd worden als de eerste volwaardige geschiedenis van Doetinchem. Redactie en auteurs hebben er namelijk naar gestreefd op systematische wijze aandacht te besteden aan alle relevante aspecten van deze geschiedenis (het economische, het sociale, het socioculturele en het politieke aspect), terwijl zij zich in de tweede plaats tot doel hebben gesteld de diverse bijdragen zoveel mogelijk te baseren op het rijkelijk voorhanden archiefmateriaal.

De kennis van de Doetinchemse geschiedenis wordt door dit boek aanmerkelijk vergroot en verdiept. In dit verband valt te denken aan de grondige behandeling van de uitermate belangrijke nauwe relatie tussen Doetinchem en het klooster Bethlehem. Voorts kon de plaats van de eerste stadskern, het oudste woongebied, worden bepaald. Ook is het nu eindelijk gelukt de mysteries omtrent straatnamen te ontsluieren. Tevens lijkt het lastige probleem betreffende de verlening van stadsrecht nu tot een bevredigende oplossing te zijn gebracht. Van de stedelijke bestuursorganisatie gedurende de middeleeuwen en de periode van de Republiek krijgt de lezer een duidelijk beeld, evenals van de rampzalige crisissituatie tijdens de opstand tegen Philips II, alsmede van de scherpe politieke tegenstellingen in het begin van de 1ste eeuw en in de patriottentijd. Voor Doetinchems economische expansie blijken de laatste decennia van de 19de eeuw van eminente betekenis te zijn geweest.

Uitgegeven onder auspicien van de Oudheidkundige Kring “Deutekom”.

22.50

Op voorraad

Walburg Pers

1986, softcover, 432pp, fraai exemplaar, 24x17cm