Schalkwijk, F.W.

Grondslagen van muziektherapie

,

Doelstelling is een wetenschappelijke basis te verschaffen voor de methodiek van de muziektherapie. Auteur is psycholoog en onderzoeker op het gebied van de muziektherapie. Hij beschouwt muziektherapie als een vorm van psychotherapie, behorende tot de categorie creatieve therapieen. Aan elk van de beschreven psychologische basistheorieen (de psychoanalyse, de fenomenologie, gedragstheorieen en de systeem- en communicatietheorieen) worden een of meer muziektherapeutische theorieen gekoppeld. Daarna volgt steeds een interessante en verhelderende gevalsbeschrijving, geschreven door een muziektherapeut en becommentarieerd door de auteur. Auteur gaat niet in op het gebruik van de muziek in b.v. orthopedagogie en antroposofie omdat dit buiten het door hem geformuleerde psychotherapeutische kader valt. De tekst is qua stijl en lay-out zeer compact en bevat veel literatuurverwijzingen. Het boek veronderstelt een sociaal-wetenschappelijk geschoold lezerspubliek.

(NBD|Biblion recensie, A.M. Stavenga)

10.00

Dekker & Van De Vegt,

1984, paperback, 158pp, keurig exemplaar.