Pessoa, Fernando

Het boek der rusteloosheid

, ,

Fernando Pessoa (1888-1935), de grote moderne Portugese dichter, veinsde de waarheid om niet niets te zijn. Zijn gevoel zeer meervoudig te zijn, gaf hij vorm door ‘heteroniemen’ te scheppen, afsplitsingen van zichzelf met een eigen naam, een eigen kijk op het leven en eigen bio- en bibliografische bijzonderheden. Ook als prozaschrijver schiep Pessoa een heteroniem, of liever een semi-heteroniem, iemand die weliswaar Bernardo Soares heet, maar dicht bij de historische Pessoa is gebleven. Soares houdt ‘Het boek der rusteloosheid’ bij, een niet voltooid dagboek dat van ongemak in het leven getuigt. Het is een aaneenschakeling van aforismen of aforistische overpeinzingen en observaties. Het verhalende element is miniem. De oncliché matigheid van deze taal is zo groot, dat zij zich alleen bij kleine beetjes laat lezen. Vanaf 2005 gebaseerd op een nieuwe editie van het origineel met zo’n 200 dagboekfragmenten meer; bovendien werd de vertaling geheel herzien.

17.50

Op voorraad

De Arbeiderspers

2018, softcover, 612pp, fraai exemplaar, 19.5×11.5cm