Willemijns, Roland

Het verhaal van het Nederlands

,

Dit boek dient zich aan als de vervanger van het in 1993 verschenen en sindsdien meermaals herdrukte Verhaal van een Taal. Ten opzichte van zijn voorganger is het sterk uitgebreid en grondig herschreven. Zo hebben de twee deskundige auteurs veel recent beschikbaar gekomen gegevens kunnen onderbrengen. Op grond van nieuw onderzoek naar de oudste taalstadia worden nu ook twaalf eeuwen Nederlands beschreven in plaats van de negen van het vorige boek. Het werk bestaat uit twee gedeelten. De eerste zes hoofdstukken behandelen de vele varieteiten van het Nederlands, de volgende zeven bieden een historisch overzicht van de ontwikkeling van de taal door de eeuwen. Aparte hoofdstukken zijn gewijd aan leenwoorden uit andere talen en omgekeerd zogenaamde uitleenwoorden, die andere talen uit het Nederlands hebben overgenomen. Veel aandacht wordt vanzelfsprekend geschonken aan de taalsituatie in Belgie. Het boek staat boordevol met interessante gegevens, die steeds op bevattelijke wijze worden gepresenteerd. Het is daarom geschikte lectuur voor allen die een beter inzicht willen krijgen in de eenheid en verscheidenheid van onze moedertaal. Achter in het boek bevinden zich het notenapparaat, een uitgebreide bibliografie, de illustratieverantwoording en het inhoudsregister.

Drs. J. Posthumus

24.50

Op voorraad

Bert Bakker

2009, softcover, stiff wrappers, 404pp, fraai exemplaar, 20.5x17cm