Gevers, A.

Mensen van adel. Beelden, manifestaties, representaties.

Opstellen aangeboden ter gelegenheid van het afscheid van Albert Mensema als archivaris bij het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle 14 september 2007 / beelden, manifestaties, representaties. Opstellen aangeboden ter gelegenheid van het afscheid van Albert Mensema als archivaris bij het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle 14 september 2007. Adelsgeschiedenis 4 – Mensen van adel 1e druk is een boek van &Quot;Matthias Harder&Quot; uitgegeven bij Verloren B.V., Uitgeverij. ISBN 9789087040215

Adellijke families hebben in de loop der eeuwen een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse geschiedenis. In archieven zijn allerlei sporen terug te vinden van deze families. Onderzoek van hun nalatenschap werpt licht op hun positie in de contemporaine maatschappij. De bundel Mensen van adel is een verzameling opstellen rond het thema ‘adellijke representatie’. Bij het construeren van een positief adellijk imago speelden namen, wapens en huizen een grote rol. De dertien historici die aan deze bundel hebben bijgedragen, laten zien op welke manieren verschillende (met name Overijsselse) families zichzelf presenteerden.

20.00

Op voorraad

Verloren b.v., uitgeverij

2007, gebonden hardcover, 230pp, mooi exemplaar, 24.5x17cm