Kuipers, Jan J.B., Jensma, Goffe, Vries, Oebele

Nederland in de Middeleeuwen / de canon van ons middeleeuws verleden

, ,

Deze uitgave treedt in het voetspoor van de Historische Canon van Nederland die in 2004 verscheen. In vijftig ‘vensters’ passeert de geschiedenis van Nederland en Belgie vanaf de vierde eeuw tot circa 1500 de revue. Telkens komt in drie tot vijf pagina’s een persoon (bijvoorbeeld abdis Gertrudis van Nijvel, de ketter Tanchelm, graaf Floris V), gebeurtenis of historische ontwikkeling (de Noormannen, verstedelijking, scholastiek, volkscultuur) aan de orde. Veel plaats is ingeruimd voor afbeeldingen (een of twee per pagina), merendeels in kleur. In tekstkaders wordt soms nader op een deelonderwerp ingegaan; elk hoofdstuk eindigt met een korte literatuuropgave voor wie meer wil weten, vaak een verwijzing naar websites en een plek die kan worden bezocht. De tekst is beknopt en gaat terug op bestaande literatuur; de lezer zal geen nieuwe inzichten of feiten vinden. Het is dan ook geen boek voor medievisten, maar voor een groot publiek met historische belangstelling, waaronder ook scholieren in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Jammer genoeg moet het boek het zonder een index stellen. De auteur heeft reeds talrijke historische publicaties op zijn naam staan.

18.00

Uitverkocht

Walburg Pers

2011, hardcover, 192pp, fraai exemplaar, 28.5×22.5cm