Zondergeld, Gjalt

Ons Socialisme Uw Toekomst!

, ,

In het bezette Nederland was het Nederlands Arbeids Front (NAF) van 1942 tot 1945 de enig toegestane vakcentrale. De drie oude vakcentrales (NVV, RKWV en CNV) waren al in 1940 door de NSB overgenomen, waarna vele leden wegliepen. Op basis van omvangrijk archiefmateriaal schreef de historicus en oud-VU-docent een grondige studie over de NAF. Die was met ruim 150.000 leden verreweg de grootste collaborateursorganisatie in ons land. Tegelijk karakteriseert hij het optreden van NAF-leider Henk Woudenberg (van huis uit vishandelaar) als een energiek, eerzuchtig heerschap, die tal van demagogische redevoeringen en artikelen produceerde. Met zijn propagandisten droeg hij een pseudo-socialisme uit (vol holle antikapitalistische retoriek). De vraag is of hij meende wat hij schreef. Het NAF organiseerde ontspanningsactiviteiten en trachtte onder andere belangen te behartigen van Nederlandse dwangarbeiders. In 1948 werd Woudenberg tot twintig jaar veroordeeld, in 1956 kwam hij vrij. Zondergeld put eindeloos uit onder andere het weekblad ‘Arbeid’. Een zeer gedegen, breedvoerige wetenschappelijke studie.

Dr. J.L.G. v. Oudheusden

19.50

Op voorraad

Spinhuis / Maklu, Het

2010, paperback, 354pp, mooi exemplaar.