Hoetink, C.

Over Lijken / ontoelaatbaar taalgebruik in de Tweede Kamer

, ,

Tussen 1934 en 2001 kon de voorzitter van de Tweede Kamer passages uit de Handelingen van de Tweede Kamer laten verwijderen (ook wel ‘lijken’ genoemd). De auteurs hebben de oorspronkelijke stenogrammen met ontoelaatbare, geschrapte uitlatingen geanalyseerd wat een mooi beeld oplevert van wat wel en niet kon in de verschillende decennia. Na een korte inleiding over het waarom van de instelling van de schrapbepaling wordt een uitgebreid overzicht gegeven van geschrapte stukken tekst met een uitleg over de context waarin ze gezegd en geschrapt zijn. De top-drie van meest geschrapte personen zijn de revolutionair socialist Henk Sneevliet, de communist De Visser en de nationaal-socialist Rost van Tonningen. Een woord als ‘grappenmaker’ was in de jaren dertig niet toelaatbaar. Soms worden mooie oplossingen gevonden. Zo werd eens het woord ‘leugen’ geschrapt en vervangen door ‘op gespannen voet staan met de waarheid’. Interessant voor een breed publiek, niet dus alleen voor politicologen, door het toegankelijke taalgebruik en de vele voorbeelden. Met een katern zwart-witfoto’s, verwijzingen naar bronnen, internetpagina’s en literatuur en een register.

David Jaramillo Moreno

9.50

Op voorraad

Boom

2006, paperback, 222pp, mooi exemplaar, 21.5×14.5cm