Geurts, Drs. A.J.

Schokland, de historie van een weerbarstig eiland

,

De geschiedenis van het vroegere eiland Schokland wordt vanaf de Steentijd tot 1990 in alle facetten belicht. De Schokkers voerden een niet aflatende strijd tegen het omringende water. Ondanks het opwerpen van dijken en terpen won de zee meer en meer terrein. In 1859 moest de regering besluiten het eiland te ontruimen vanwege de slechte levensomstandigheden. De jonge auteur-historicus is erin geslaagd om in één jaar een goed geschreven overzicht samen te stellen over het eiland en de bewoners. Dankzij archiefmateriaal uit geheel Nederland kon een omvangrijke bronnen- en literatuuropgave worden gepubliceerd. Het boek werd uitgegeven onder auspiciën van de Stichting voor het bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders en het archief van deze stichting zal mede een bron van inspiratie zijn geweest. Een personen- en zakenregister completeren dit interessante boekje. De vele illustraties verlevendigen de soms wat saaie geschiedschrijving. De vele verwijzingen belemmeren het vlotte doorlezen. Een gedegen werk dat door de uitgebreide literatuuropgave aanzet tot verdere studie.
(Biblion recensie, G. ter Harmsel.)

12.50

Uitverkocht

Walburg Pers

1991, softcover, 156pp, mooi exemplaar, 20x21cm