Technology and the Making of the Netherlands

, ,

In deze uitgave beziet een team van deskundigen uit uiteenlopende
disciplines de rol die techniek heeft gespeeld in de ontwikkeling
van de Nederlandse samenleving. Techniek en modernisering
werden in de 20ste eeuw gezien als een twee-eenheid,
die overigens – zoals blijkt uit deze uitgave – niet altijd vanzelfsprekend
en onbetwist was. Enerzijds betekende modernisering
een enorme vooruitgang en economische groei. Anderzijds
stond de wenselijkheid van schaalvergroting in industrie, landbouw
en het huishouden altijd ter discussie.
Behalve schaalvergroting is ook netwerkvorming een belangrijk
20ste-eeuws mechanisme: de materiële eenwording van
Nederland via transportwegen, elektriciteitsnetwerken en gasnetten.
Nieuwe technieken vormden in meer of mindere mate de
aanjagers van het moderniseringsproces: elektriciteit, de verbrandingsmotor,
synthetische chemie en nieuwe communicatietechnieken
zoals de telefoon en de radio. Vaak vonden innovaties
plaats op locaties waar allerlei technieken samenkwamen,
zoals het huishouden, de stad, het kantoor, de Rotterdamse
haven of Schiphol. Niet onbelangrijk bleek ook de wisselwerking
tussen Nederland en zijn koloniën, met name Nederlands-Indië.
Aan de orde komt een breed scala aan veranderingen, waaronder
de opkomst van de consumptiemaatschappij, de ontwikkeling
van een kennissamenleving en de rol van ingenieurs in de
zich moderniserende samenleving. Zo ontstaat een rijk en gevarieerd
inzicht in de (her)schepping van Nederland in de 20ste
eeuw.

25.00

Op voorraad

Walburg Pers / MIT press

2010, hardcover, 634pp, fraai exemplaar, 24.5x18x4.5cm