Verlichte verzen en kolommen

, ,

De Remonstrantse Broederschap heeft haar wortels in de 16e eeuw. De kerk is ontstaan uit de Nederlandse Erasmiaanse stroming binnen de Reformatie. Voorgangers van deze stroming zijn Desiderius Erasmus (1467-1536), Anastasius Veluanus, Hubert Duifhuis, Willem de Volder, Angelus Merula, Cornelis Cooltuyn en Jelle Hotses. De remonstranten staan voor een vrijzinnig-liberaal christendom, gebaseerd op waarden als liefde, vrijheid en verdraagzaamheid.

In januari 1610 formuleerden in Gouda 44 hervormde predikanten bezwaren tegen de leer van de Nederduits Gereformeerde Kerk, de bevoorrechte kerk in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Deze bezwaren golden tegen de gereformeerde belijdenisgeschriften.

19.50

Op voorraad

De Bataafsche leeuw

2000, gebonden met stofomslag, 304pp, fraai exemplaar, 24.5x18cm