Vliegvelden in oorlogstijd

,

In nauwe samenwerking tussen de in 1975 opgerichte Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 (SGLO) en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie is een overzichtswerk tot stand gekomen, waarin de rijke geschiedenis is vastgelegd van alle Nederlandse vliegvelden gedurende de jaren 1940-1945. Bij het uitbreken van de oorlog bezat Nederland 26 luchtvaartterreinen, welke na de capitulatie al snel door de bezetter in gebruik werden genomen. Aan het eind van de oorlog waren er meer dan veertig velden op Nederlands grondgebied. In het eerste deel wordt uitgebreid aandacht geschonken aan de bezettingsjaren waarin de Luftwaffe op de velden de scepter zwaait, waarna in deel twee alle door de Duitsers gebruikte velden gedetailleerd worden beschreven en afgebeeld. In deel drie komt het gebruik van de Nederlandse vliegvelden door de geallieerden luchtstrijdkrachten na de bevrijding aan bod, inclusief de nieuw aangelegde terreinen. In deel vier tenslotte worden alle geallieerde velden één voor één beschreven en afgebeeld. Uitgebreide registers met persoonsnamen, geografische namen en geraadpleegde literatuur en bronnen. Dit fraaie standaardwerk is voorzien van vele originele zwart-witfoto’s uit de oorlogsjaren en kaartafbeeldingen in kleur van alle vliegvelden.

E. Westerhuis

39.50

Op voorraad

Boom

2009 linnen gebonden met stofomslag, 512pp, keurig exemplaar, 30x22cm, stofomslag met gebruikssporen