Chua, Amy

Wereldrijk voor een dag / over de opkomst en ondergang van hypermachten

,

De auteur, een in China geboren, Amerikaans hoogleraar, schrijft succes en ondergang van wereldrijken – hyperrijken – toe aan hun openheid of hun uitsluiting voor immigranten. Alle wereldrijken hebben daaraan hun status of ondergang te danken, niet aan militair overwicht. Het tolerante politieke en religieuze klimaat in deze hyperrijken trok steeds de intelligentste mensen, de inventiefste geesten en de kapitaalkrachtigste ondernemers aan uit de rest van de wereld. Het succes van ‘menselijke injecties’, soms strategisch opgezet door huwelijken met voormalige vijanden en openstelling voor de hoogste ambten voor bekwame overwonnenen, en de ondergang door uitsluiting en xenofobie toont zij aan in fascinerende beschrijvingen in drie delen en twaalf hoofdstukken van het Groot-Perzisch Rijk, het Romeinse keizerrijk, de Chinese Tangdynastie, het Mongoolse rijk, het middeleeuwse Spanje, de piepkleine zeventiende-eeuwse Republiek der Verenigde Nederlanden (!) met haar explosieve economische groei – toevluchtsoord voor ondernemende ballingen – als voorloper van het Britse Imperium, het Ottomaanse rijk, de Asmogendheden in de twintigste eeuw en de succesrijkste Verenigde Staten van Amerika. Een uiterst actueel, rijk gedocumenteerd, origineel en boeiend boek.

Dr. Theo Hoogbergen

18.00

Op voorraad

Nieuw Amsterdam

2009, paperback, 462pp, mooi exemplaar.